040327 Mora (b) 3-4 ot

Moras entré Daniel Holmström ger goda råd till Christopher Heino-Lindberg Kamp vid sargen
Mora i anfall Trygg får sig en knuff Slagskott
Stefan Töyrä och Ragnar Karlsson framme Hammarby i anfall Christian Lechtaler skjuter
Mads Hansen Elias Abrahamsson skjuter Johan Ejdepalm
Niklas Barklund Barklund framme och stör Hmm...
Välkommen till Mora!