041109 Rögle 3-2

Christopher Heino har tappat masken Joakim Lundberg Fastnaglad vid sargen
Johan Eneqvist markerad framför mål Hägglund och Eneqvist i anfall Ragnar Karlsson
Ragnar Karlsson Johan Eneqvist Johan Molin...
kommer fri... men lyckas inte få dit pucken Lite sargbök