051026 Oskarshamn 2-1 ot


Stefan Töyrä

Joakim Ohlsson

Joakim Ohlsson trycker ner en motståndare

Christopher Lindholm

Jonathan Persson

Jimmie Kraft

Jimmie Kraft

Linus Stensson

Dan Tryborn

Jonathan Persson


Joakim Ohlsson

Joakim Ohlsson

Tobias Liberg

Jimmie Kraft

Jimmie Kraft

Linus Persson

Tomas Thorsbrink

Linus Stensson

Foto: Andreas L Eriksson

Mikael Zettergren. Foto: Andreas L Eriksson

Joakim Ohlsson. Foto: Andreas L Eriksson

Christoffer Lindholm. Foto: Andreas L Eriksson

Stefan Töyrä. Foto: Andreas L Eriksson