051214 AIK b 1-3


Klacken i bur

Jimmie Kraft, Stefan Töyrä och Joakim Ohlsson


Joakim Ohlsson






Anders Strandberg laddar kanonen

...men pucken går inte in




Anders Strandberg tar hand om en AIKare