Om hockeyns konflikt med bandyn

Styrelsen ger sin version av betalningshistorien

Texten publicerad på Hammarbys officiella hemsida 8 december 2005

Att ishockeyn har skickat över en fordran på bandyn för indrivning. Nedan redogör vi för fakta i målet så att alla intresserade skall får rätt information direkt från källan.

1. Den 29/8 skickades en faktura avseende de istider som Hammarby Bandy utnyttjat i Ishallen på Zinkensdamms IP under hösten. Hammarby Hockey Hyr ishallen av Stockholms Stad och Hammarby Bandy hyr av ishockeyn.

2. Den 8/10 förfaller fakturan till betalning.

3. Den 1/11 mailar undertecknad Hammarby Bandys ansvarige och påminner om att fakturan är obetald. Inget svar !

4. Den 11/11 ringer undertecknad till bandyn och ber om betalning då vi behöver pengarna för att betala våra ungdomsledare och Stockholms Stad. Bandyn svarar att de trodde de skulle betala pengarna direkt till Hammarby IF Alliansförening därför att hockeyn hade skulder dit. Undetecknad informerade då att pengarna skall betalas till Hammarby IF Ishockeyförening såsom står på fakturan, samt att ishockeyn reglerat stora delar av sin skuld till Alliansen via en betalning på ca 200.000:-. Bandyn lovar att betala, eventuellt skulle vi inte kunna få alla pengarna direkt men i alla fall större delen av summan.

5. Den 16/11, inga pengar har dykt upp och inga besked från bandyn, då mailar undertecknad bandyn igen och vädjar om betalning för att klara våra betalningar enligt ovan. Jag meddelar också att om vi inte får besked om när bandyn tänker betala så måste vi vidta legala åtgärder för att få våra pengar. Inget svar !

6. Den 22/11 mailar undertecknad bandyn med kopia till bandyns ordförande och ishockeyns ordförande. Vi meddelar att om vi inte får något besked eller betalning så ser vi ingen annan möjlighet än att överföra ärendet för indrivning.  Inget svar från bandyn!

7. Den 29/11 ber undertecknad en av hockeyns styrelseledamöter att söka bandyn för att få en förklaring eller något besked om när fakturan kan komma att betalas. Han får tag på bandyns ansvarige på telefon men denne säger att han är upptagen och ber att få återkomma. Idag är den 8/12 och ingen från bandyn har hört av sig.

8. Den 1/12 lämnas ärendet in till Kronofogden för indrivning.

9. Den 9/12 betalar slutligen bandyn, men då ej till Hammarby IF Bandyförening utan till Hammarby IF Alliansförening trots att dessa aldrig bett att få pengarna till sig. Hammarby Alliansförening ringer upp hockeyn och ber om vårt kontonummer för att kunna föra över pengarna till oss.

10. Den 10/12 kommer pengarna att finnas på vårt konto slutligen.


Vi har från ishockeyns sida inte velat använda legala åtgärder för att få våra pengar, men då vi trots påminnelser,  och direkta vädjanden via mail och telefonsamtal inte fått varken besked eller pengar, så finns inte längre möjligheter att göra på något annat sätt. Vi har nu fått våra pengar och saken är utagerad från vår sida.

Benny Persson/Ekonomiansvarig


Hammarby Hockey
(091117)